INTENCJE POGRZEBOWE

datagodz.ofiarodawcy / intencja
20.08.202019.00w 7 dzień po śmierci [od żony]
12.09.202018.00w 30 dzień po śmierci [od dzieci z rodzinami]
Termin zostanie ustalony1.z intencji NSZZ „Solidarność”
Termin zostanie ustalony2.od kolegów i koleżanek  z pracy syna Cezarego
Termin zostanie ustalony3.od sąsiadów z bloku – ul. Kopernika nr 7.
Termin zostanie ustalony4.od sąsiadów z bloku – ul. Kopernika nr 7.
Termin zostanie ustalony5.od chrześnicy Agnieszki z rodziną
Termin zostanie ustalony6.od uczestników pogrzebu
Termin zostanie ustalony7.od uczestników pogrzebu
Termin zostanie ustalony8.od uczestników pogrzebu
Termin zostanie ustalony9.z intencji sąsiadów syna i synowej z ul. Tuwima 8.
Termin zostanie ustalony10.od Marii CIEŚLA
poza parafią od sąsiadów z bloku – ul. Kopernika nr 7.
poza parafią od Bogusławy i Kazimierza DUDA
poza parafią od Towarzystwa przyjaciół Biecza i ziemi bieckiej
poza parafią od rodziny DRABCZYKÓW
poza parafią od szwagra Adama z rodziną
poza parafią od rodziny PYTLÓW z Wysowej Zdroju
poza parafią od rodziny SZPYRKÓW
poza parafią od chrzestnej Barbary
poza parafią od współpracowników syna Wojciecha ze Spółdzielni Mieszkaniowej  „Małopolska”
poza parafią z intencji rodziny GERHARDT
poza parafią od Mieczysława ŚLUSARZ
poza parafią od Szymona ŚLUSARZ z rodziną
poza parafią od Jolanty KOWALCZEWSKIEJ
poza parafią od Macieja KOWALCZEWSKIEGO z rodziną
poza parafią od Krystyny SKOWRONEK
poza parafią z intencji sąsiadów syna i synowej z ul. Tuwima 8.
poza parafią z intencji sąsiadów syna i synowej z ul. Tuwima 8.
poza parafią od uczestników pogrzebu
poza parafią od uczestników pogrzebu
poza parafią od uczestników pogrzebu