Historia Parafii

 

Szkic dziejów Parafii

W dniu 14.06.1983 r. Ks. Biskup Ordynariusz Jerzy Ablewicz dla organizacji nowej parafii w Gorlicach mianuje wikariuszem eksponowanym ks. Andrzeja Muchę. W tym dniu zapada decyzja, że patronem parafii będzie św. Andrzej Bobola.

Św. Andrzej Bobola mógł się narodzić na gorlickiej ziemi. Do dnia dzisiejszego nie jest znane dokładnie miejsce urodzin św. Andrzeja Boboli. On sam wspomina, ze jest Małopolaninem. Dziś dzięki staraniom Ks. proboszcza ze Strachociny k/Sanoka przyjmuje się, że św. Andrzej Bobola "Małopolanin" urodził się właśnie w tamtej miejscowości. Ale dowody na to nie są wystarczające. Równe, a nawet większe prawo do przypisywania sobie te go przywileju ma ziemia gorlicka, a nie sandomierska. A to dlatego, że w XVI wieku na gorlickiej ziemi w pobliskiej Kobylance żył znany ród Wielopolskich. Jeden z nich był nawet kanclerzem wielkim koronnym. A właśnie babcia późniejszego świętego pochodziła z Wielopolskich. Ponadto w okolicach Gorlic żyli Bobolowie - szlachta średnio-zamożna. Mieli swe posiadłości w Libuszy, dzierżawili też sąsiednie sołectwa m.in. w Rzepienniku. Do dnia dzisiejszego wielu ludzi o tym nazwisku można spotkać tak w Gorlicach, jak i w okolicznych wioskach. A więc nie mniejsze prawo do św. Andrzeja Boboli mają Gorlice niż Strachocin. Tu żyli jego przodkowie, tu powinien w jakiś sposób powrócić....

Św. Andrzej Bobola pracował całe życie wśród chrześcijan należących do różnych wyznań chrześcijańskich i różnych obrządków. Sam padł ofiarą wielkiej nienawiści religijnej, która jest najstraszniejszą ze wszystkich. Na tym terenie jest jeszcze duża liczba wiernych Kościoła Prawosławnego, Katolickiego obrządku Rzym-kat oraz Bizantyjsko-Ukraińskiego. Ich cerkiewki znajdują się w większości wiosek tego powiatu. Wypadało, by w tych terenach patronem został Święty, który w takich warunkach się urodził, działał i poniósł śmierć męczeńską.

W dniu 1.08.1983 r. biskup tarnowski ks. dr Jerzy Ablewicz erygował Parafię św. Andrzeja Boboli. Pierwszym jej proboszczem został mianowany ks. Andrzej Mucha.


Starania o budowę kościoła

Działkę o powierzchni 42 a. pod budowę kaplicy podarował Pan Aleksander Moskal. 14 września 1983 r. (w uroczystość Podwyższenia Św. Krzyża) przejętą działkę uroczyście poświęcił ordynariusz tarnowski bp dr Jerzy Ablewicz.

Prace ziemne pod budowę kaplicy rozpoczęto 22. 04. 1984 r. Elementy stalowe konstrukcji wykonano zimą. Prace budowlane zakończono w przeciągu 4 miesięcy. Kaplica ta miała 15,5 m szerokości i 28,5 m długości.

26. 08. 1984 r. w uroczystość MB Częstochowskiej ks. Bp Ordynariusz Jerzy Ablewicz dokonał jej poświęcenia. Kaplica ta przez lat 14 świetnie spełniała rolę kościoła.

20. 05. 1985 r. po wcześniejszym przygotowaniu przystąpiono do budowy plebani wg planów inż. Klimka z Krakowa. W jesieni plebania była przykryta. Już w maju 1986 r. zamieszkali na niej księża prowadzący tutaj pierwsze misje.


Ważniejsze wydarzenia z życia Parafii

Pierwsze misje w Parafii odbyły się w dniach: 10 - 18. maja 1986r. Przygotowały one Parafię na sprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli. Prowadził je O. Stanisław Biedrowski ze Zgromadzenia OO. Redemptorystów.

W r. 1992 w dniu 25 marca Parafia ta znalazła się w granicach diecezji... rzeszowskiej

W grudniu 1995 r. w dniach 21 i 22 gościła w Parafii wędrująca w tym czasie po Polsce Figura MB Fatimskiej. Przyjęta była w niewykończonym jeszcze nowym kościele. W tymże nowym kościele została Jej kopia, ale nie ze złożonymi, lecz otwartymi.


Historia budowy

W marcu 1989 r. dyrektor Wojewódzkiego Wydziału d/s Wyznań w Nowym Sączu wyraził zgodę na jego budowę. Było to chyba ostatnie tego rodzaju wymagane zezwolenie ze strony rozwiązanego wkrótce osławionego Wydziału d/s Wyznań.

Kamień węgielny pod kościół św. Andrzeja Boboli w Gorlicach został poświęcony na Błoniach Krakowskich w dniu 22. 06. 1983 r. w czasie drugiej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Na wmurowanie kamień ten czekał do roku 1991.

W listopadzie 1989 r. rozpoczęto wykopy pod kościół. Ziemię brał Urząd Miejski na budowę wałów nad rzeką Ropą. W sumie wywieziono ok. 12 tys. m3.

Prace budowlane prowadził zasłużony miejscowy mistrz budowlany Władysław Kotlinowski.

Przez pierwsze cztery lata budowę prowadzono czynem społecznym. Później zaangażowano kilku stałych pracowników. W latach 1994-96 przy budowie pracowały grupy osób bezrobotnych skierowanych przez Urząd Miasta. Również cała konstrukcja stalowa dachu i wieży została wykonana w czynie społecznym przez miejscowych specjalistów.

A oto ważniejsze prace wykonane w poszczególnych latach:
 • W r. 1990 wykonano i zastropiono przyziemia naw bocznych oraz części przy prezbiterium.
 • W r. 1991 dokończono prac przy przyziemiach w obrębie wieży i rozpoczęto wznoszenie murów przy zakrystii oraz przy wejściu głównym. 15.09. 1991 r. ks. bp Józef Życiński, ordynariusz tarnowski dokonał wmurowania kamienia węgielnego poświęconego przez Papieża Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich w dniu 22.06.1983 r.
 • W r. 1992 po obu stronach wieży i nad zakrystią dokończono murowania trzykondygnacyjnych sal oraz nakryto je prowizorycznym dachem.
 • W r. 1993 wykonano chór i wieżę do wysokości 40 m.
 • W r. 1994 zabetonowano arkady na wieży, wyciągnięto mury naw bocznych i zakończono gzymsami. Wykonano i zamontowano konstrukcję stalową dachu, założono dźwigiem pokrytą blachą miedzianą kopułę wieży, oraz częściowo przykryto obiekt ondulinem.
 • W r. 1995 dokończono prac przy konstrukcji dachu i przykryto przeważającą część kościoła, wykonano dużą część kamiennej elewacji (na froncie kościoła, wieży oraz ścian prezbiterium, kaplicy i zakrystii) oraz zaszklono okna.
 • Od stycznia 1996 r. rozpoczęły się prace przy stropie. Jest to kasetonowy strop podwieszony do stalowej konstrukcji dachu. Ośmioboczne piękne kasetony mają wielkość 25 m kwadratowych każdy. Nawa główna ma wysokość 16 m, zaś nawy boczne 10.
 • Rok 1996 to prace przy adaptacji przestrzeni strychowych, konstrukcji stropu oraz prace tynkarskie.
 • Rok 1997 to instalacja grzewcza, podziemny zbiornik na trociny, którymi ogrzewany jest kościół z towarzyszącymi pomieszczeniami oraz plebanią, malowanie stropu głównego i częściowo ścian nawy głównej, częściowa niwelacja terenu, prace przy poszerzeniu wielkich schodów.
 • W lipcu 1997 r. przywieziono z bawarskiej Parafii w Kemnath 22 głosowe organy piszczałkowe. W tamtej Parafii służyły przez lat 42. Trakcja organów pneumatyczna. Montował je na miejscu Kazimierz Plewa, organista z bazyliki Św. Małgorzaty w Nowym Sączu.
 • Rok 1998 to prace przy posadzkach i malowanie kościoła oraz instalacji grzewczej, wodnej i gazowej. Dla celów grzewczych kościoła i podłączonej plebanii używa się.... trocin. Jest to tzw. dwustopniowo ich spalanie. Pierwszy etap to zgazowanie, a drugi spalanie.

Prywatnie, bez poświęcenia weszliśmy do nowego kościoła już w dniu 3 maja 1998 r., by w ciszy, bez zewnętrznego przepychu i zgiełku podziękować Panu Bogu za wielki dar kościoła oraz Jemu go oddać na zupełną własność.

Uroczystego poświęcenia kościoła w obecności ponad stu kapłanów i kilkutysięcznej rzeszy wiernych dokonał w dniu 11 października 1998 r. Ordynariusz diecezji Rzeszowskiej J. E. Ks. Biskup Kazimierz Górny. Na uroczystościach była również delegacja z Kemnath Stadt z Bawarii, z Parafii która podarowała organy. Przewodził jej tamtejszy Proboszcz Ks. Helmut Kriechenbauer.